2021年11月05日 ビジネス

Quạt hút ly tâm chất lượng

Quạt ly tâm là một loại thiết bị cơ học dùng để di chuyển không khí theo một góc nghiêng so với hướng của chất lưu đi vào, dựa vào lực hút ly tâm, cánh quạt và vỏ quạt được thiết kế để khi quạt vận hành sẽ tạo ra luồng không khí vuông góc với trục quạt. https://systemfan.vn/quat-ly-tam-systemfan-tot-nhat